Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
» Regulamin

Regulamin

Regulamin składania zamówień poprzez platformę balonyzhelem.pl1. Firma Handlowo Usługowa Efekt prowadzi sprzedaż balonów napełnionych helem po przez www.balonyzhelem.pl. Poprzez platformę internetową możliwe jest składanie zamówień tylko i wyłącznie detalicznie. Firma nie obsługuje poprzez internet odbiorców hurtowych.

2. Wszystkie produkty oferowane w balonyzhelem.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


3. Balony można odbierać w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego przy ul. Zabrzańskiej 67 w Bytomiu. Sklep czynny PON - PT 10:00 - 16:00, Sobota 10:00 - 13:00.

4. Ceny podane na stronach internetowych  są cenami brutto oraz obowiązują wyłącznie przy zakupie po przez platformę. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

5. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę VAT lub paragon fiskalny.

6. Zamówione balony są odbierane przez klienta osobiście w naszych sklepach firmowych bądź możliwa jest dostawa przez naszą firmę, koszt transportu w zakładce dostawa.

7. Możliwe są następujące formy płatności:
- gotówką / kartą
- przelewem bankowym.

8. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Efekt zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie możliwości płatności przy dostawie/odbiorze.

9. W przypadku niezgodności towaru z umową prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail-owy z Biurem Obsługi Klienta.


10. Na balony napełnione helem nie udzielamy gwarancji, po odbiorze przez klienta balonów nie odpowiadamy za nie.

11. Klient który nie odbierze balonów w sklepie firmowym bądź odmówi odbioru w dostawie zostanie obciążony kwotą zamówienia + kwotą kary umownej w wysokości 300 zł ( trzystu zł 00 / 100 gr ). 
Kwotę należy przelać na konto bankowe firmy w terminie 14 dni roboczych. po upływie w/w terminu sprawa trafia do biura windykacyjnego oraz do sądu ( cały koszt związany z sprawą sądową ponosi klient ).
Bez potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez firmę EFEKT zamówienie nie będzie realizowane.

 


12. Dostawa balonów jest płatna dodatkowo


13. Do umowy sprzedaży produktów w serwisie www.balonyzhelem.pl stosuje się prawo polskie.

14. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez FHU EFEKT danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.

15. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez EFEKT wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

16. Złożenie zamówienia na platformie balonyzhelem.pl oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

17. Szczegółowe czynności związane z realizacja zamówień złożonych przez balonyzhelem.pl, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw mających zastosowanie do działalności handlu hurtowego.

19. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd w Bytomiu w Polsce.

20. Regulamin określa zasady zakupów w serwisie balonyzhelem.pl Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.


Przejdź do strony głównej
Do działania sklepu konieczna jest włączona obsługa Javascript oraz Ciasteczek (cookies).